RVB-water-waterveiligheid-toekomstgerichte waterveiligheid

CO2-prestatieladder

co2-prestatieladder

Onze organsiatie is actief bezig met haar CO2-reductie. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat hierbij voornamelijk om energiebesparing, het gebruik van duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl De CO2-prestatieladder is voor ons het aangewezen instrument om onze emissie inventarisatie ofwel CO2-voetprint in kaart te brengen, reductie na te streven en dit actief met betrokkenen om ons heen te bewerkstelligen.

Inzicht

Het begint met inzicht in de bestaande CO2-uitstoot. We hebben een emissie inventarisatie opgesteld waarin onze CO2-voetprint is uitgewerkt. Hiermee hebben we voor onszelf inzicht en kunnen dit ook aan de buitenwereld laten zien.

Voetprint 2020 Voetprint 2021 Voetprint 2022 1e helft Voetprint 2022 Voetprint 2023 1e helft voetprint 2023

Reductie

Vanuit de inzichten, de CO2-voetprint hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd. Hiermee willen we actief aan de slag onze voetprint te reduceren.

Energie management actieplan Energie management actieplan 2023

Communicatie

Via deze pagina op onze website willen wij u periodiek op de hoogte brengen van ons CO2-presteren. Hiernaast hebben wij een communicatiestructuur waarin we onze interne en externe communicatie hebben omschreven.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen als u verder geïnformeerd wilt worden over ons CO2-presteren.

Externe communicatie CO2 2021 Externe communicatie CO2 1e helft 2022 Externe communicatie 2022 Externe communicatie 1e helft 2023 externe communicatie 2023 Zie tevens ons portfolio op co2-prestatieladder.nl

Een vraag?

Neem contact met ons op

RVB Groep
RVB - Contact - Nobelstraat