Branche

Chemische industrie

RVB Chemische industrie 6
RVB Chemische industrie 2
RVB Chemische industrie 5
RVB Chemische industrie 3
RVB Chemische industrie 4

Groene oplossingen voor de chemische industrie

Er zijn in Nederland meer dan 1600 bedrijven actief in de chemische en petrochemische industrie. Een bedrijfstak die aan strenge regelgeving moet voldoen en die te maken heeft met steeds aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en milieu.

Voor de chemische industrie C02-reductie en duurzaamheid de hoogste prioriteit. Er wordt gevraagd worden naar groene oplossingen. Dat maakt dat de inrichting van chemische plants in toenemende mate toekomstbestendig zullen moeten zijn. Naast deze uitdaging zijn ook het juist toepassen van onder meer de Atex- en PGS-richtlijnen norm. Opslag van gevaarlijke stoffen en blusmogelijkheden vragen de nodige aandacht.

RvB Groep helpt bij de transitie

Dit gaat gepaard met de transitie naar schonere productieprocessen met het uiteindelijke doel CO2-reductie en meer duurzaam gebruik van energie te creëren. Hierbij komen verschillende factoren samen ongeacht in welke vorm de transformatie wordt vormgegeven.

Wij verdiepen ons in de vraagstukken en zijn bekend met deze processen. Wij kijken naar de mogelijkheden die voor u passend zijn. We maken gebruik van onze creativiteit om vraagstukken om te zetten in een werkend plan.

Ontwerp en realisatie

Wij hebben voor meerdere opdrachtgevers diverse Turn-key projecten mogen begeleiden en realiseren, zoals ontwerp, realisatie of onderhoud van een nieuwe plant. Onze engineers verzorgen vergunningen, stabiliteits- en opvangcapaciteit berekeningen en zaken die onder de geotechniek behoren.

Vanuit onze realisatie worden projecten gerealiseerd als het maken van vloeistofdichte voorzieningen, constructies en het plaatsen van bund walls, piping, tankterpen, tankfundaties, opslag ruimten, gebouwen. Ook hebben wij ruime ervaring in het plaatsen van betonconstructies.

Wij denken mee in oplossingen, waarbij creativiteit ons motto is.

Gerjan
Neem contact op met
Gerjan Zwep