Branche

Logistiek

RVB Logistiek - 1
RVB Logistiek - 2

Transport en logistiek vraagt om dynamische locaties

De wereld van transport en logistiek is volop in beweging. Schaalvergroting en globalisering zijn sleutelwoorden in de ontwikkeling. Daarnaast speelt de transitie naar zero emission. De schaalvergroting is ook terug te zien bij de verladers, zij opereren veelal mondiaal. Logistiek dienstverleners groeien hierin mee en investeren bijvoorbeeld volop in nieuwe distributiecentra. Het betekent ook dat verouderde locaties niet langer, of onvoldoende geschikt zijn om aan de vraag te kunnen voldoen.

Voor een logistieke locatie of logistieke hub zijn er veel uitdagingen. Een ruim warehouse geschikt voor de specifieke goederen, een efficiënte inrichting van de binnenruimte en het terrein, een optimale routing voor alle transportbewegingen, en onderhoudsbeperkende maatregelen. Vaak is er ook buiten opslag nodig.

RvB Groep ontzorgt kennis te combineren

Als u uw locatie wilt aanpassen, uitbreiden of nieuw wilt realiseren, dan komt daar een groot pakket aan eisen en uitdagingen bij kijken. Een ervaren, turn-key partner is daarbij essentieel. U heeft veel kennis van de logistiek en de bedrijfsvoering zoals die dagelijks bij u aan de orde is. Daarbij heeft u kennis van uw specifieke transporten en weet u wat uw klanten wensen. U wilt worden ontzorgd worden door een ervaren partij, die de juiste elementen in het proces weet te verbinden.

Draagkracht terrein en routing

Wij starten met u aan de ontwerptafel om de wensen en eisen te visualiseren. Of het nu gaat om een uitbreiding of volledig nieuw te realiseren locatie. Wij weten waar te beginnen en wat de vervolgstappen zijn om tot een optimaal eindresultaat te komen. Vanuit deze schets vervaardigen wij een startdocument om bijvoorbeeld vergunningen te kunnen aanvragen en de overige processen in de voorbereidende fase vorm te geven. Wij werken alle vraagstukken uit, zoals bouwkundige mogelijkheden, draagkracht van het terrein, routing en indeling, opslagwensen en overige specifieke eisen.

Bouw- en civieltechnische ontwerpen

Wij hebben jarenlange ervaring met deze processen en kunnen deze van ontwerp tot realisatie turn-key verzorgen, zowel de complete bebouwing als terreinverharding. Onze engineers verzorgen vergunningen, visualisaties, bouw- en civieltechnische ontwerpen en milieu- en geotechnische onderzoeken. Hiermee wordt een definitief ontwerp met een plan van aanpak samengesteld om de gewenste locatie te realiseren. Turn-key noemen we dat.

Wij hebben al meerdere opdrachtgevers in dit volledige proces mogen begeleiden en logistieke locaties gerealiseerd.

Wij creëren rust en zekerheid; u blijft doen waar u goed in bent, en wij realiseren tegelijkertijd uw wens: een efficiënte logistieke locatie, waarmee uw doelstellingen haalbaar zijn.

Gerjan
Neem contact op met
Gerjan Zwep