RVB-water-waterveiligheid-toekomstgerichte waterveiligheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij de RvB Groep hebben we een bijzondere aandacht voor duurzaam ondernemen. Wij steunen maatschappelijke of humanitaire activiteiten. Als succesvolle organisatie met een maatschappelijke betrokkenheid naar mens en milieu, laten we diverse stichtingen meeprofiteren van ons succes. Dit zijn stichtingen met verschillende doelstellingen, gericht op de medemens dichtbij of verder weg.

Duurzaam ondernemen

Als civiel engineeringsbureau en eindverantwoordelijke bij infra en bouwkundige projecten, hebben we de keuze in het gebruik van de soorten grondstoffen die er zijn.

RvB streeft naar zo veel mogelijk hergebruik van bestaande materialen. Dit brengen we in de praktijk door óf bestaande grond op te waarderen tot bruikbare producten, óf minerale reststromen te gebruiken als funderingsmateriaal in onze projecten. Hierdoor gebruiken we zo min mogelijk nieuw materiaal en geven we reststromen een tweede leven. Door onze toegevoegde innovatie geven we deze stromen een hogere waarde dan traditionele materialen. Hierdoor besparen we op nieuwe materialen, reduceren we CO₂- uitstoot en verhogen we de levensduur.

Daarnaast is de RvB Groep continue actief om proces- en productoptimalisaties te kunnen doorvoeren. Dit heeft een goede uitwerking op het milieu, de samenleving en onze medewerkers.

MEDEWERKERS

De RvB Groep garandeert het welzijn en de veiligheid van zijn werknemers. Tegelijk willen we voldoende kansen voor loopbaanontwikkeling en sociale betrokkenheid bieden.

MILIEU

Er wordt gestreefd naar een minimalisatie van het milieueffect door de CO-uitschoot en ons afval te verminderen.

SAMENLEVING

Onze ingenieurs zetten zich in om duurzame bouw- en infrastructuuroplossingen te bedenken.

RvB gaat voor duurzame en verantwoordelijke oplossingen, zo maken wij het verschil voor de toekomst.