RvB-Groep-papier-recycling001
Artikelen

PAPIERRECYCLING ALS ONDERDEEL VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Gerjan
Neem contact op met
Gerjan Zwep

De papierindustrie is bij uitstek een tak van industrie waar recycling beheerst worden. Zeker nu de beschikbaarheid van grondstoffen onder druk staat en hergebruik steeds belangrijker wordt. Onder druk van klimaatverandering zullen grote stappen moeten worden gezet om onze CO2-uitstoot verder te reduceren en toe te werken naar een circulaire economie. Recycling van papier en karton is onderdeel van de duurzaamheidsuitdaging. In Nederland zijn we goed in het scheiden van papier en karton, zo wordt ruim 89% van het oud-papier ingezameld.

DUURZAME RECYCLINGSPLANT

Een duurzame recyclingplant is naast het verwerken van oud-papier ook een harde eis. Een efficiënte productstroom is daarbij van het grootste belang. Op verouderde plants is dat niet altijd een eenvoudige opgave.

De uitdagingen zijn evident. Het goed begeleiden van de productstroom vergt de nodige maatregelen; het papier zorgt vervuiling van de omgeving, inkt is milieubelastend, papierdelen verstoppen de afwatering en daarbij nog de brandbaarheid van het papier. Waterafvoer, brandveiligheid en milieubelasting zijn daarom grote uitdagingen.

RVB GROEP PAKT HET TURN-KEY AAN

Als u uw plant wil aanpassen, uitbreiden of nieuw wilt realiseren, dan komt daar een groot pakket aan eisen bij kijken. Uw kennis van papier recyclen, de processen, de juiste installaties en de ideale routing op uw terrein zijn onmisbaar om samen te brainstormen over de inrichting van uw terrein.

Graag visualiseren wij samen met u uw ideeën en ervaringen aan de ontwerptafel. Of het nu gaat om een uitbreiding of volledig nieuw te realiseren locatie. We combineren uw gedachten, kennis en ervaringen met onze turn-key aanpak. Dat werkt!

Vanuit de schets verwerken wij de oplossingen tot een bruikbaar document om vergunningen aan te vragen en overige processen in de voorbereidende fase vorm te geven. Wij verdiepen ons in vraagstukken zoals waterafvoer, brandveiligheid en toetsen de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij zijn bekend met deze processen en kunnen deze van ontwerp tot realisatie turn-key verzorgen, zowel uw volledige bebouwing als de terreinverharding. Onze engineers verzorgen vergunningen, visualisaties, bouw- en civieltechnische ontwerpen en milieu- en geotechnische onderzoeken. Hiermee wordt een definitief ontwerp met een plan van aanpak samengesteld. Onze realisatie pakt dit op en realiseert vervolgens uw project volgens het plan van aanpak.

Wij hebben al meerdere opdrachtgevers in dit volledige proces mogen begeleiden en diverse recycling-plants gerealiseerd.

Wij creëren rust en zekerheid; u blijft doen waar u goed in bent, en wij realiseren tegelijkertijd uw wens: een efficiënte recycling plant waarmee geplande doelstellingen haalbaar zijn.

RvB-Groep-papier-recycling005
RvB-Groep-papier-recycling003
RvB-Groep-papier-recycling001
RVB Papierrecycling - Reukema 1
RvB-Groep-papier-recycling002