RVB Metaal Recycling - 4
Artikelen

Metaalrecycling verdient een goed fundament

Gerjan
Neem contact op met
Gerjan Zwep

Onder de recyclingbranche vallen alle bedrijven die metaalafval innemen, opslaan en bewerken om geschikt te maken voor recycling. De bedrijven houden zich voornamelijk bezig met ijzer, roestvrij staal, aluminium en overige non-ferrometalen, kabels en accu’s. De hoofdactiviteit is het opslaan en bewerken van metaal. Het bewerken kan bijvoorbeeld bestaan uit het scheiden, strippen, verkleinen (zoals knippen, snijden, shredderen of scheuren) of verdichten van het metaal. Ook het schoonbranden van metalen is een activiteit die voorkomt.

Een metaalrecycling-locatie behoort tot de zwaarst belaste locaties in de industrie. Er is een extreme mechanische belasting op het terrein, een milieubelasting op de ondergrond en directe omgeving, een geluidsbelasting op de omgeving en vaak ook een directe optische belasting.

De uitdagingen zijn daarmee duidelijk. Een metaalrecycling-locatie moet aan de nodige eisen voldoen: draagkracht van de ondergrond, milieuklasse van de locatie, vloeistofdichtheid, brandveiligheid, geluidsbelasting, geschiktheid/ hoogte van de gebouwen en indeling van het terrein.

Aanpassen, uitbreiden of nieuw realiseren?

Als u uw locatie wilt aanpassen, uitbreiden of nieuw wilt realiseren, dan komt daar een groot pakket aan eisen bij kijken. Uitdagingen van deze orde gaat u daarom niet alleen aan. U heeft veel kennis van metaal recyclen, de handel, het juiste materieel en de ideale materiaalopslagen op uw terrein. Die kennis combineren we graag met onze kennis voor het inrichten van het terrein.

Graag nemen wij u mee om uw ideeën en ervaringen samen met ons aan de ontwerptafel te visualiseren. Of het nu gaat om een uitbreiding of volledig nieuw te realiseren locatie. We starten met een wit, leeg vel papier en vullen dat met uw en onze gedachten, kennis en ervaringen. Dat werkt!

De schets verwerken wij tot een bruikbaar document om vergunningen aan te vragen en overige processen in de voorbereidende fase vorm te geven. Wij verdiepen ons in vraagstukken zoals milieueisen, draagkracht en vloeistofdichtheid van het terrein, routing en indeling, opslagwensen ten aanzien van ferro en non-ferro, en toetsen deze aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij zijn marktleider en bekend met deze processen en kunnen deze van ontwerp tot realisatie turn-key verzorgen, zowel de complete bebouwing als terreinverharding. Onze engineers verzorgen vergunningen, visualisaties, bouw- en civieltechnische ontwerpen en milieu- en geotechnische onderzoeken. Hiermee wordt een definitief ontwerp met een plan van aanpak samengesteld. Onze organisatie pakt dit op en realiseert vervolgens de gewenste locatie volgens plan van aanpak. Turn-key noemen we dat.

Wij hebben al meerdere opdrachtgevers in dit volledige proces mogen begeleiden en diverse metaalrecycling-locaties gerealiseerd.

Wij creëren rust en zekerheid; u blijft doen waar u goed in bent, en wij realiseren tegelijkertijd uw wens: een efficiënte recycling plant waarmee geplande doelstellingen haalbaar zijn.