RvB-Groep-kunststof-recycling-002
Artikelen

KUNSTSTOFRECYCLING

Gerjan
Neem contact op met
Gerjan Zwep

VAN ONTWERP TOT REALISATIE

Een van de grote milieuproblemen waar we voor staan, is het terugdringen van de plastic afvalberg en het voorkomen dat microplastics in het milieu terechtkomen. Om dit te bewerkstelligen heeft de Europese Unie in 2021 het gebruik van zogeheten single plastics verboden en als beleidsdoel voor 2030 vastgesteld dat 55% van de gebruikte plastics voor verpakkingen moet worden gerecycled, op dit moment is dat 30%. In totaal gaat het om circa 250 soorten plastics.

SCHAALVERGROTING RECYCLING NOODZAAK

Voor de recyclings-industrie betekent het dat er een enorme schaalvergroting zal moeten plaatsvinden. Daarbij is een van de belangrijkste aspecten het vormgeven van efficiënte productie, zowel qua aanvoer van het te recyclen product als de realisatie en afvoer van het eindproduct. Naast het reguleren van de processen zijn er uitdagingen op de plant zelf. Bijvoorbeeld het zodanig inrichten van de opslag dat aangeleverd materiaal niet in het milieu terecht kan komen, maar ook ervoor te zorgen dat kleine plastic deeltjes zich niet mengen met het proceswater en natuurlijk de brandveiligheid.

RVB GROEP WERKT SAMEN MET U AAN DE OPLOSSING

Wij willen graag samen werken aan deze uitdagingen. Uw kennis van kunststof recycling, de processen en de ideale routing op uw terrein combineren met onze kennis over het inrichten van uw plant. Samen ideeën en ervaringen aan de ontwerptafel visualiseren. Wij kunnen de schets verder brengen en verwerken tot een bruikbaar document om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen en overige processen in de voorbereidende fase vorm te geven. Wij verdiepen ons in vraagstukken zoals waterafvoer, brandveiligheid en toetsen oplossingen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij zijn bekend met deze processen en kunnen deze van ontwerp tot realisatie turn-key verzorgen, zowel uw complete bebouwing als de terreinverharding. Onze engineers verzorgen de vergunningen, visualisaties, milieu- en geotechnische onderzoeken, en bouw- en civieltechnische ontwerpen. Hiermee wordt een definitief ontwerp met een plan van aanpak samengesteld. Onze organisatie pakt dit op en realiseert vervolgens de gewenste locatie volgens het plan van aanpak. Turn-key noemen we dat.

Wij hebben al meerdere opdrachtgevers in dit volledige proces mogen begeleiden en diverse recycling-plants gerealiseerd.

Wij creëren rust en zekerheid; u blijft doen waar u goed in bent, en wij realiseren tegelijkertijd uw wens: een efficiënte recycling plant waarmee geplande doelstellingen haalbaar zijn.

RvB-Groep-kunststof-recycling-004
RVB Kunststof Reycling - 4
RVB Kunststof Reycling - 2
RVB Kunststof Reycling - 1
RVB Kunststof Reycling - 3